A természetes gondolat
Nézz mélyen a természetbe és mindent jobban fogsz érteni. (Albert Einstein)

Projektek-Referenciák

PHARE
EU Phare Kísérleti Program Alap keretében: „Vidékfejlesztési tanulmányok térinformatikai módszerekkel történő megalapozása bemutató mintaterületen, és mintaterületi bemutató közhasznú beruházások” projektet valósítottunk meg.
A projekt végrehajtása: 1999 - 2001
A projekt költségvetése: 51.607.000 - Ft
Pályázat azonosítója: HU 9606-02-02-69
A projekt keretében a mikro térségre vonatkozóan térinformatikai rendszer került kiépítésre, egyúttal a terület vízrendezése és megvalósításra került. A vízrendezéssel több település csapadékvíz elvezetésének problémája oldódott meg, egyúttal a Tetves patak rendezésére is sor került.


TAMA
FVM-TAMA közös program keretében birtokrendezési feladatokhoz kísérleti „pilot” program kidolgozása, elkészítése kipróbálása.
A projekt végrehajtása: 2000 - 2001
A projekt költségvetése: 3.600.000 - Ft
Mintaterületi programkészítés feladata elvégzésre került, annak kipróbálása megtörtént. A birtokrendezések egyéb okok miatt - a birtok tulajdonosok személyes, egyéni érdekei miatt - nem tudtak megvalósulni.

TRFC
Területi Regionális Fejlesztési Célelőirányzat pályázat során „Mikro-térségi humán infrastruktúra fejlesztést támogató IT rendszer” megvalósítása.
A projekt végrehajtása: 2004 – 2006
A projekt költségvetése: 12.586.000 – Ft
A projekt azonosítója: TRFC/DD/1400012/2004


HEFOP
Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Hátrányos helyzetű településeken élő nők foglalkoztathatóságának javítása” projekt.
A projekt végrehajtása: 2006 - 2008
A projekt költségvetése: 27.711.578 – Ft
Projekt azonosítója: HEFOP – 1.3.1-05/1 – 2005-09-0033


EUREKA
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásával a „Malomipari gépcsalád fejlesztése és gabona minőség ellenőrzésének új technológiai alapjai” projekt
Megvalósítás: konzorciumi formában

Konzorciumi partnerek:

  • MM Malomgyártó Kft
  • Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem
  • Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete

A projekt végrehajtása: 2012 -
A projekt költségvetése: 70.627.200 – Ft
Projekt azonosítója: EUREKA_HU_1 - 2012 – 0001