A természetes gondolat
Nézz mélyen a természetbe és mindent jobban fogsz érteni. (Albert Einstein)
AAAA

A projekt főbb adatai


Projekt cél

Projekt fontosabb célkitűzései, feladatai:

Az egészség megőrzésében, az emberi élet biológiai határának növelésében a megfelelő étrend, növényi rostokban gazdag gabonafélék meghatározó szerepet töltenek be. A teljes kiőrlésű gabonákból készült ételek fontos forrásai a tápanyagoknak, valamint a fito-védő anyagoknak, amik hiányos mennyiségben találhatóak az európai emberek étrendjében. Fontos népegészségügyi előnyökkel járhat a jóízű teljes kiőrlésű gabonaételek választékának, valamint elérhetőségének növelése. A tudomány is alátámasztja azokat az egészséggel kapcsolatos állításokat, amelyek a teljes kiőrlésű gabonaételek fontosságára irányulnak, a szívkoszorúér betegség, valamint egyes rák és a 2-es típusú cukorbetegség rizikócsökkentését illetően.
A kutatás során egy új, hatékony gabona fertőzöttséget ellenőrző berendezés mellett, a kitűzött célt segítő malomipari gépek fejlesztését egyaránt tervezzük.
A projektben négy malomipari gép fejlesztésére és prototípusának megépítésére kerül sor. A gabona gyors, mobil, helyszíni fertőzöttségének ellenőrzésére új technológia kidolgozása is szerepel a terveink között.
A tervezett projekttel nemcsak új fizikai termékek és technológia előállítását célozzuk meg, hanem egy új életfilozófiát is kívánunk terjeszteni, az egészséges táplálkozás területén.

Malomipari gépek fejlesztése:

1. Gabona hántoló berendezés
Hántoló - szelelő - rostagép kialakítása egységesen összekapcsolható gépcsaládként és külön-külön is használható működtethető berendezésként való fejlesztése. Ilyen jellegű berendezés sem a hazai, de ismereteink szerint a nemzetközi gyakorlatban sem lelhető fel.

1/A Hántoló:
Kialakítását úgy kívánjuk megoldani, hogy különböző típusú gabonaféle szemekhez egyaránt alkalmas legyen. A magok hántolását a berendezés úgy végezné terveink szerint, hogy semmilyen alkatrészt, adaptert ne kelljen cserélni a berendezésen. Alkalmazható lenne elképzelésünk és elméleti feltételezésünk szerint, árpa, búza, zab, tönkölybúza, köles, napraforgó és rizs szemek hántolására. Hántoló berendezések között még olyan nincs a piacon amely mindenféle adaptar csere nélkül képes a különböző féle szemek maghéjának eltávolítására, hántolására. Külön kiemelt szempont az egyszerű kezelhetőség, szabályozhatóság.

1/B Szelelő A lehántolt héjat és a magot a gépcsaládnál szétválasztja. A szabélyozhatóság és a hántolóhoz való egyszerű csatlakoztatás ami a fejlesztés során alakul ki. Különféle szemekhez a megfelelő beállításokat szabályozható légáramlattal oldjuk meg.

1/C Rosta A lehántolt szemek szétválogatására szolgáló berendezés. A rosta lemezeit itt magtípusoktól függően cserélni kell, hogy méret szerint megfelelően szétválogassa a magokat. A lemezek egyszerű cserélhetőségét kívánjuk megoldani.
A hántoló-szelelő-rosta gépcsalád egyes gépei külön-külön és egybekapcsolva is üzemeltetghetők lesznek terveink szerint. Nagyon egyszerű, gyors összekapcsolhatóság megoldására törekszünk. Valamennyi gép esetében 220 v feszültségű elektromos motor kerül beépítésre amely biztosítja a háztájiban, kisüzemben való használhatóságot.

2. Közüzemi kismalmok
Nincsen a piacon 20-100 kg/óra kapacitású kismalom, amely kisebb pékségek, cukrászatok, óvodák, egészségügyi intézmények, kisebb gazdaságok malmi igényeit kielégítené. A teljes kiőrlésű gabonák iránt egyre nagyobb a kereslet és ezen belül is a friss őrlés kerül előtérbe az egészséges táplálkozás során.

2/A Korrózióálló acélházas kivitelben kerül fejlesztésre egy óránként 20-40 kg közötti teljesítményre képes őrlőköves malom. A malom anyaga a HACCP előírásainak is megfelel. Az eddigi vízszintesen elhelyezett őrlőkövekkel szemben azokat függőleges helyzetben - vízszintes tengelyre elhelyezve – építjük be, amennyiben a fejlesztés során a mérési eredmények bizonyítják elképzeléseinket.

2/B Favázas kismalom esetében a hagyományos vízszintes elrendezésű kőelhelyezéssel tervezzük a fejlesztést, prototípus építést. Terveink szerint 300 mm átmérőjű őrlőkövekkel kerülne kialakításra a kismalom. A teljesítménye terveink szerint 50-80 kg/óra közötti lenne.

2/BB A favázas kismalom esetében olyan változat fejlesztésére is sor kerül, amely biztosítani tudja a kisüzemi felhasználók számára a gabona felhéjának koptatását. Ennél a malomnál a felső őrlőkő meghajtását kell megoldani, ami kismalmok esetében újdonságot jelent.

Új technológia fejlesztése, kidolgozása

Gabona fertőzöttségének ellenőrzésére új technológia kifejlesztése a projektkiemelt feladata.
Az élet számos területén ismert a NIR és NIT technológia a közeli infravörös (near infrared) spektroszkópiai (NIR - reflexiós, NIT - transzmissziós) módszerek köre, ahol a vizsgálandó objektumok kémiai és fizikai tulajdonságait hordozó spektrumok mérése néhány másodperc alatt elvégezhető.

A malomipar területén is használatos a NIR eljárás gabona beltartalmi értékének meghatározására. A NIR technológia segítségével a gabona fertőzöttségét kívánjuk meghatározni, mérni. A kísérleti műszer fejlesztését, kalibrálását fertőzött gabonasorok nagyszámú laboratóriumi vizsgálatának eredményei alapján kívánjuk elvégezni. Az eljárás sikeres kidolgozása jelentősen felgyorsíthatja, minden felhasználás előtt lehetővé teszi a gabona minőségének, fertőzöttségének az ellenőrzését.