A természetes gondolat
Nézz mélyen a természetbe és mindent jobban fogsz érteni. (Albert Einstein)
AAAA

A projekt főbb adatai


Nemzetközi és hazai pályázat

Nemzetközi EUREKA pályázatot nyújtott be az MM Malomgyártó Kft által vezetett konzorcium a Szlovák Santec s.r.o. társasággal együtt. A pályázat EUREKA label minősítést nyert el.
Projekt neve: Healthgrainmill
Projekt azonosító: 7604
EUREKA_HU_12-


Nemzetközi EUREKA résztvevők bemutatása

A projektben két EUREKA országból vannak résztvevők. A magyarországi résztvevők, konzorciumi szerződés megkötésével végzik el a vállalt feladatokat, míg a Szlovákiai tag egyedüli résztvevő az országából.

MM Malomgyártó Kft: a projekt vezetője
A társaság 1991-ben alakult, családi vállalkozásként. A rengeteg munka, eltökéltség és fejlesztés eredményeként a kft. saját fejlesztésű és új technikai megoldásokat alkalmazó malmokkal is megjelent a piacon. A társaság négy országba, hat partnernek szállította és szállítja ma is az asztali őrlőgépeket. A társaság fő terméke a háztartásokban használatos kismalom lett.
A cég indulása óta törekszik a magas minőségű munkavégzésre, az elmúlt évek tapasztalata, a fejlesztések, és a termékek érezhető minőségjavulása mögött a stabil megbízható szakembergárda és vezetés áll, amely garantálja a vevői elégedettséget is.
Kezdetekben több munkavállalót tudott alkalmazni, akkoriban még sokféle asztalosipari munkával is foglalkoztak. (Többek között a Bp-i Gellért szálló és a jelenleg hat csillagos Hertelendy kastélyszálló muzeális famunkáinak felújításában közreműködtek.)
A társaság gazdálkodása kiegyensúlyozott, folyamatosan eredményes. A néhány éve meglévő recesszió hatásai érintették a társaságot is, de mára egyre jelentősebb a megrendelésük. A tavalyi létszámot bővíteni akarja a társaság, amelyet az EUREKA projekt erősítheti, jól megalapozhatja.

Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Gépesítési Intézete
Az MGI stratégiai célkitűzése a vidékfejlesztés piactudatos, fenntartható megvalósítása a környezeti erőforrások bővítésével. Taktikai célja a gépek használati (technológiai) értékvizsgálatával, a vidéki táj-, környezet-, térorientált mérésével olyan kutatások, technológia fejlesztések végzése, amelyek más szakterületekkel együttműködve versenyképes termékeket, szolgáltatásokat, közjavakat eredményeznek és hozzájárulnak a vidék sikeres működéséhez. A megszerzett technológiai információk gyors, hatékony átadása a termelőknek, döntéshozóknak.
A biztonságos élelmiszertermelés és élelmiszerellátás műszaki-technológiai megalapozása az Intézet kiemelt feladata.
Nemzetközi szervezetekben való részvétel:
ENTAM (European Network for Testing of Agricultural Machines)
EurAgEng (European Agricultural Engineering Association)
CEE-AgEng (Network of Central and Eastern European Institututes of AgEng)
ENGAGE (European Network of Engineering for Agriculture and Environment)
ISHS (International Horticultural Association)
Az MGI akkreditált laborokkal rendelkezik.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közvetlenül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gép-és Terméktervezés Tanszéke a projekt résztvevője.
A Gép- és Terméktervezés Tanszék a hajdani Gépelemek és a Mezőgazdasági Géptan Tanszékek utódja. A BME Gép-és Terméktervezés Tanszék küldetése, hogy diákjainak a gép- és terméktervezés szakterületén olyan ismereteket és készségeket adjon, amelyekkel mérnöki feladataikat mindenkor műszaki tudományos igényességgel, a társadalom hasznára oldják meg, és nevelő munkájuk hozzájáruljon leendő mérnökeink értelmiségi feladataikra való felkészítéséhez.
A Gép- és Terméktervezés Tanszék kutatási tevékenysége – az oktatással összhangban - három tudomány területen folyik: géptervezés, mezőgép-tervezés, terméktervezés.
A legjelentősebb magyar műszaki képzés egyik jövőbe mutató tanszéke, amely nagy múltat a jelen felállásban nem tud felmutatni, de a műszaki fejlődés, fejlesztés sikeres résztvevői. Az oktatás mellet igen jelentős kutatási és fejlesztési tevékenységük. Tudományos fokozatú kutatók mellet egyetemi hallgatókat is bevonnak a kutatási-fejlesztési feladatok elvégzésébe.

Balaton-Park 2000 Nonprofit Kft
A társaság jogelődje (Balaton-Park 2000 Közhasznú Társaság) 1996 évben alakult, jogszabályi változások miatt 2009 kellett átalakulnia nonprofit kft-é. A társaság alapvető célkitűzése, az egészséges környezet és életmód szemlélet kialakítása és megvalósítása. Különböző programokat szervezett, bonyolított le ennek elősegítése érdekében, de humán erőforrásképzéseket is végzett. Sok projektet sikerrel valósított meg (pl. TAMA, TRFC, HEFOP, PHARE) Legjelentősebb feladatuk mintaprojektként valósult meg, a környezetvédelmi fejlesztések értéke mai áron számolva közel egy millió EUR értékű.
Kiemelt szerepet kapott munkájukban a kutatás, fejlesztési tevékenység. Közel három éve ez a fő tevékenység. Az elmúlt évben a világ egyik legjelentősebb háztartási kisgép gyártójának – annak konyhai robotgépére – malom adaptert fejlesztettünk és prototípust készítettünk.
Nemzetközi EU projekt management feladatait is ellátta, amelyben magyar és horvát résztvevők voltak az élelmiszeripar és mezőgazdaság területéről.
A társaság a kutatási-fejlesztési tevékenységét minden esetben a projekt eredményes végrehajtásához szükséges kutatókkal, szakemberekkel végzi. Az elmúlt évben nagyon sok szakemberrel kötött elvi megállapodást az együttes munkavégzésre különféle, jövőbeli projektekre.

Santec s.r..o.
Santec, s.r.o. 2003 júniusában a Tára Slovakia, s.r.o. jogutódjaként alakult meg, miután Szlovákia EU csatlakozásának előkészítése magával hozta a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek minőségi mutatói szélesebb körű vizsgálatainak szükségességét. Az újonnan megalapított Santec, s.r.o. tevékenységébe bekerült a szükséges laboratóriumi berendezések gyártása, amelyek prototípusait a társaság tulajdonosa mint egyéni vállalkozó és csapatában dolgozó szakemberek már 1996-ban elkezdték gyártani illetve az évek során továbbfejlesztésre kerültek. A berendezések iránt mezőgazdasági laboratóriumok és forgalmazók kezdtek el érdeklődni a hazai és a nemzetkőzi piacon is. Az alvállalkozókkal kiépített együttműködés után 2001-ben megkezdtük a Hagberg számot mérő műszer és a Zeleny teszt-et mérő keverő gyártását. Termékeink a társaság vezetőségének materiális és szellemi termékei.
2001-ben a társaság mezőgazdasági laboratóriuma megszerezte a SNAS (Szlovák Nemzeti Akkreditációs Szervezet) nemzeti akkreditációját a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek bevizsgálására, továbbá az olajos magvak bevizsgálásához a nemzetközi FOSFA (Olajok, Magvak és Zsírok Szövetségi Egyesülete) akkreditációt is.
A Santec, s.r.o. portfólióját képezi a laboratóriumi berendezések fejlesztése, gyártása és értékesítése, ipari mérlegek beszerelése és szervizelése, továbbá szakmai tanácsadás a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek laboratóriumi bevizsgálásának szakterületén.